goodby everybody

2016
3 dessins, stylo staedtler, collage, 50x65cm.

goodbye1
goodbye2
goodbye3